Gevelsanering

Witteveen+Bos heeft ruime ervaring met de projectmatige voorbereiding en begeleiding van de uitvoering van gevelsaneringsprojecten. Daarbij wordt technische en procedurele akoestische kennis gekoppeld aan specifieke kennis op het gebied van bouwkunde, bouwmanagement en bouwkosten. Een project kan worden uitgevoerd vanaf de inventarisatiefase tot en met de oplevering. Ook hebben wij ook veel ervaring opgedaan met de geluidssanering bij monumentale panden, waarbij specifieke eisen gelden met betrekking tot het gevelbeeld.

Nieuw is de combinatie van gevelsanering met een energieprestatie advies. Onze specialisten op het gebied van gevelsanering zijn tevens gecertificeerde EPA adviseurs. De voorgestelde gevelmaatregelen voldoen in dat geval niet alleen aan de akoestische eisen maar dragen ook bij aan een duurzame verbetering van het leefklimaat.