Brandveiligheid

Fire Safety Engineering is een integrale toepassing van kennis uit diverse veiligheidsdisciplines. Het doel is mensen en hun (bebouwde) omgeving te beschermen tegen de gevaren van brand.

De geïntegreerde benadering van brandveiligheid speelt een belangrijke rol bij een toenemende complexiteit en functionaliteit van gebouwen en (ondergrondse) infrastructurele knooppunten. Bestaande wetgeving, gebaseerd op prestatie eisen en middelvoorschriften (prescriptive based), is niet meer toereikend. Een meer functionele invulling van veiligheid (performance based) door Fire Safety Engineering (FSE) biedt uitkomst. Disciplines die bij dit vakgebied worden ingezet zijn onder meer:

  • bouwkundig ontwerp en constructieve veiligheid
  • brandpreventie, hulpverlening en brandbestrijdingsmaatregelen
  • brandontwikkeling, rookbeheersing, effecten van brand en het modelleren hiervan
  • risicoanalyses en scenarioanalyses

De fire safety engineer past de kennis van deze disciplines toe bij de beoordeling van de brandveiligheid. Daarbij vindt intensief overleg plaats met de betrokken partijen, zoals architecten, ontwerpers, (bouw)toezichthouders en brandweer. Het resultaat is een geïntegreerd veiligheidsadvies gericht op het specifieke gebruik en ontwerp van een gebouw.

Witteveen+Bos werkt op het gebied van brandveiligheid samen met NIRAS Safety uit Denemarken. Door deze samenwerking is sprake van een brede expertise en internationale ervaring op het gebied van Fire Safety Engineering voor complexe (ondergrondse) bouwwerken.

Geïntegreerd ontwerpen

Door brandveiligheid vanaf de planfase als ontwerpdiscipline te implementeren en te kiezen voor een functionele veiligheidsbenadering blijft de architectonische vrijheid van het ontwerp behouden. Zeker voor multifunctionele gebouwen en transfergebieden die zich kenmerken door intensief gebruik, is dit van belang. Door onderzoek te doen naar het brandgedrag, de effecten van brand en het evacuatiegedrag van de gebruikers kan een aantoonbaar veilig ontwerp en een toegesneden maatregelenpakket worden ontwikkeld.

Computational Fluid Dynamics

Witteveen+Bos volgt de (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van FSE. Onze ervaring met performance based aanpak en advies is gebaseerd op grootschalige projecten, zoals (ondergrondse) rail- en metrostations en multifunctionele sportcomplexen. In deze projecten maken wij gebruik van branden rookverspreidingsberekeningen op basis van Computational Fluid Dynamics (CFD). Door toepassing van deze modellen wordt inzicht verkregen in de daadwerkelijke brandontwikkeling in een gebouw. Tevens wordt de effectiviteit van ontwerpmaatregelen die betrekking hebben op de rookbeheersing onderzocht. De CFD-resultaten maken het verder mogelijk om de omgevingscondities gedurende het vluchtproces en langs de vluchtroute te bepalen.

Evacuatieanalyse

Voor de analyse van vluchtscenario’s en vluchttijden wordt gebruikgemaakt van 3D-real time simulatiemodellen. Op een dynamische manier wordt gekeken naar de benodigde vluchttijden. Hierbij wordt rekening gehouden met de locatiespecifieke verdeling en bezettingsgraden van aanwezigen, de specifieke loopsnelheden, de stijg- en daalsnelheden en de invloed van eventuele wachtrijen. Deze analyse geeft samen met de CFD-simulatie inzicht in de condities van de vluchtroutes en een realistische prognose van de beschikbare vluchttijd. Op deze manier wordt voor ieder gebied binnen een bouwwerk aangetoond of de beschikbare vluchttijd groter is dan de benodigde vluchttijd, waarmee veilige evacuatie wordt gewaarborgd.