Dynamisch verkeersmanagement

Dynamisch verkeersmanagement (DVM) is niet meer weg te denken uit de huidige verkeerswereld. Diverse systemen verbeteren de doorstroming, verhogen de verkeersveiligheid en beperken de overlast bij incidenten. Witteveen+Bos Belgium geeft advies over de toepassing en implementatie van dynamisch verkeersmanagement voor het hoofdwegennet, het stedelijk wegennet en de locaties waar deze wegen op elkaar aansluiten. Onze expertise beslaat het gehele traject van planvorming en haalbaarheidsstudies tot en met begeleiding van de implementatie en evaluatie. Wij beperken ons daarbij niet tot verkeersmanagement alleen maar kijken ook naar de inpassing in de omgeving en de relatie met het ontwerp.