Parkeren

Parkeren vormt een essentieel onderdeel van de bereikbaarheid van een stad of woonwijk. Witteveen+Bos kijkt daarom niet alleen naar de afwikkeling van verkeer, maar besteedt binnen haar advieswerkzaamheden ook nadrukkelijk aandacht aan het parkeervraagstuk. Wij adviseren over de benodigde parkeercapaciteit, het benodigde parkeerbeleid de mogelijke realisatievormen. Om de financiële haalbaarheid van diverse scenario’s te toetsen, beschikken wij over een eigen parkeerexploitatiemodel.

Voorbeelden van projecten: