Bodembescherming Rupeltunnel

Witteveen+Bos Belgium heeft opdracht gekregen voor het uitvoeren van de technische studie en het ontwerp van een bodem- en tunnelbescherming van de Rupeltunnel bij het verdiepen van het Zeekanaal.

De Rupeltunnel werd in de jaren 1970 gebouwd als een zinktunnel onder de rivier de Rupel en het Zeekanaal Brussel-Schelde. Het Zeekanaal wordt in de toekomst verdiept om passage van grotere schepen mogelijk te maken. De technische studie moet aantonen of het verdiepen bovenop de zinktunnel haalbaar is en welke extra maatregelen daarvoor benodigd zijn. De aanvullende maatregelen moeten de tunnel beschermen tegen incidentele belastingen en calamiteiten in het Zeekanaal. Hierbij worden zinkende schepen, krabbende en vallende ankers etc. beschouwd.