Overstromingsgebied domein La Garenne

Opdrachtgever:
Provincie Antwerpen

In samenwerking met Hydroscan maakt Witteveen+Bos een ontwerp voor de aanleg van een overstromingsgebied op het Klein Schijn nr. A.3.11 in het domein 'La Garenne' te Schoten-Brecht-Schilde.

Het gaat om een opdracht van de Provincie Antwerpen, departement leefmilieu, dienst integraal waterbeleid. Op basis van de hydraulische modellering worden de maatregelen voor de aanleg van een overstromingsgebied uitgewerkt. Het betreft de aanleg van dijken, de bouw van een knijpconstructie en de bouw van de in- en uitwateringskunstwerken.