Waterbodems

Vanuit de vakgebieden bodembeheer, waterkwaliteit en baggeren en landaanwinning bundelen wij onze expertise en bedenken wij duurzame oplossingen op het gebied van integraal waterbodembeheer.

Wetgeving en beleid voor waterbodems en baggerspecie zijn volop in ontwikkeling. Nieuwe kaders leiden tot complexe veranderingen en vragen een andere kijk op ons watersysteem. Water(weg)beheerders zijn op zoek naar duurzame en maatschappelijk gedragen oplossingen. Wij brengen deze oplossingen vanuit onze ruime ervaring op het gebied van waterbodembeleid en -praktijk.

Voor het voorspellen en monitoren van de effecten van het verondiepen en voor het herinrichten van diepe zand- en grintwinplassen hebben wij diverse projecten opgezet en uitgewerkt. Wij houden hierbij vooral rekening met de huidige situatie en omgeving en met de effecten van nutriƫnten in relatie tot de (grond)waterkwaliteit.

De oplossing voor het wegwerken van een baggerachterstand is het laten opstellen van een cyclisch en programmatisch baggerprogramma. Onze visie op beheer in onderhoud resulteert in een baggeropgave op basis van de wettelijke eisen en de praktische uitvoerings- en beheersaspecten van het watersysteem.