1 2 3 4 5

Vergunningen en planbegeleiding

In België worden dagelijks projecten gestart die invloed hebben op hun omgeving. Voor deze projecten zijn vergunningen nodig, vaak zelfs meerdere. Een vergunning geeft toelating op basis van een wet of regel om een projecten te mogen ontplooien. Het verkrijgen van vergunningen ligt vaak op het kritische pad. Als het vergunningenproces niet goed gaat, kan dit grote (financiële) gevolgen hebben. Het is dan ook belangrijk om alle vergunningen goed en tijdig aan te vragen en vooral ook het overzicht te bewaren en termijnen te bewaken. Daarnaast verlangt de maatschappij inzicht en inspraak, zodat vergunningsprocedures zorgvuldig moeten worden voorbereid en uitgevoerd. Witteveen+Bos heeft specialisten in huis op het gebied van vergunningen en vergunningsbegeleiding, die zowel de initiatiefnemers ondersteunen bij het aanvragen van vergunningen, als de overheid ondersteunt bij het verlenen daarvan. Onder vergunningsbegeleiding verstaan wij het begeleiden en aanvragen van alle vergunningen voor een project, zoals ontwerp en realisatie van infrastructuur, een verandering van een inrichting, een herinrichting van een gebied enzovoorts.

Specialisten in vergunningen

Het aanvragen van vergunningen en bewaken van dit proces is en blijft door de veranderende regels complex. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren beschikken wij over uiteenlopende deskundigheid op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, bestuurlijk juridische vraagstukken en bovenal het vermogen samen te werken. Typerend voor Witteveen+Bos is de multidisciplinaire projectaanpak en onze specialisten in vergunningen zijn daar in veel gevallen bij betrokken.