1 2 3 4 5

Veiligheid

Veiligheid is een steeds belangrijker wordend thema. De aandacht van overheden, bedrijven en burgers voor de risico's in onze samenleving neemt toe.

Bij Witteveen+Bos hebben we veel kennis en ervaring binnen het volledige veiligheidsdomein. Om het overzicht te bewaren hebben we onze kennis en expertise gebundeld in deze veiligheidsdisciplines:

  • industriële veiligheid
  • bouwveiligheid
  • externe veiligheid/omgevingsveiligheid
  • veiligheid bij waterbehandeling
  • verkeersveiligheid
  • spoorveiligheid
  • hoogwaterveiligheid
  • fire safety engineering

Witteveen+Bos staat voor veiligheidsgeïntegreerd ontwikkelen.

Onze kracht is dat we het hele scala van veiligheidsdomeinen apart beheersen. Door multidisciplinair samen te werken, zijn wij in staat deze verschillende veiligheidsaspecten gezamenlijk en integraal te verwerken in één veilig ontwerp en daarmee te zorgen voor een integraal veilige ontwikkeling.