1 2

Utiliteitsbouw

De kwaliteit van een gebouw wordt voor een groot deel bepaald door de mate waarin architecten, technische ontwerpers en aannemers er samen in slagen om een integraal ontwerp te maken.

Witteveen+Bos heeft een lange traditie als technisch ontwerper in de utiliteitsbouw, met projecten in binnen- en buitenland. In nauwe samenwerking met architectenbureaus en aannemers worden sportfaciliteiten, ondergrondse parkeergarages, stationsgebouwen, scholen en procesgebouwen ontworpen en gerealiseerd.

Ketenbenadering en een duurzame ontwikkeling zijn de sleutelwoorden voor de utiliteitsbouw. Innovatie, informatiemanagement, visualisatie, flexibiliteit en een optimale klantgerichtheid zijn daarbij kernbegrippen. Deze benadering draagt bij aan een reductie van de faalkansen en een duurzame samenleving.

Onze adviesgebieden zijn:

  • ontwerpen voor nieuwbouw- en renovatieprojecten
  • haalbaarheidsstudies, energiestudies en technische onderzoeken
  • bouwmanagement
  • directievoering en toezicht