1 2 3 4 5

Toegepaste statistiek

Veel beslissingen worden genomen op basis van cijfers. Betrouwbare adviezen vereisen een goed fundament. Statistiek wordt daarom steeds belangrijker in adviesprojecten. Toegepaste statistiek komt terug in alle adviesvelden van Witteveen+Bos. Onze advisering strekt zich uit van het ontwikkelen van statistische simulatie- en voorspelmodellen tot het optimaliseren van meetnetten.

Wij verzorgen ook de onderbouwing van onderzoeken waaraan speciale methodologische of statistische eisen worden gesteld. Wij vinden het een uitdaging om op een creatieve manier een oplossing te vinden voor vraagstukken waarvoor geen standaard oplossingen bestaan. Deze vraagstukken hebben vaak een complex en multidisciplinair karakter. Vaak blijken oplossingsmethoden die al worden toegepast in andere vakgebieden vertaald te kunnen worden naar de kwestie die moet worden opgelost. In deze vertaalslag ligt de kracht van onze adviseurs.

Daarnaast levert de samenwerking van statistici met specialisten uit andere vakgebieden een duidelijke meerwaarde bij het vinden van goede en creatieve oplossingen. Onze projectleiders en specialisten hebben vakkennis op het gebied van tijdreeksanalyse, validatie van meetgegevens, neurale netwerken, Bayesiaanse statistiek, storingsanalyses en procesoptimalisatie, risicogebaseerd beheer en onderhoud, en driedimensionale stromingsmodellering.