Stedelijke infrastructuur

De kwaliteit van de leef- en werkomgeving in stedelijke gebieden wordt mee bepaald door de kwaliteit van de stedelijke infrastructuur en de openbare ruimte: is het gebied goed bereikbaar, met de auto, het openbaar vervoer of de fiets? Is het er aangenaam en veilig verblijven, voor jong en oud, zowel overdag als 's avonds?

In onze projecten brengen wij alle onderdelen van stedelijke infrastructuur samen: van fietspaden en wegen tot parkeren, van groen tot speelvoorzieningen, van drinkwater tot riolering  en van afvalinzameling tot containerparken. Witteveen+Bos werkt op deze wijze aan een integrale en duurzame ontwikkeling.