Stedelijke gebiedsontwikkeling

Steeds vaker worden gebieden herontwikkeld of heringericht, op kleine en op grote schaal. De aanleidingen zijn divers, zoals woningen die niet meer voldoen aan de huidige eisen, bedrijfslocaties die niet verkocht of verhuurd kunnen worden, verpaupering en (sociale) onveiligheid, boven- en ondergrondse infrastructuur die aan vervanging toe is. Vaak zijn het complexe opgaven, met veel stakeholders (gemeente, vastgoedeigenaren, bewoners, werknemers) en ingewikkelde planning en logistiek, waarbij het lastig kan blijken om de financiering rond te krijgen.

Witteveen+Bos kan ondersteunen bij zowel het voorbereiden en uitvoeren van nieuwe ontwikkelingen en inrichtingen als herontwikkelingen en herinrichtingen. Wij stellen daartoe een projectteam samen met economen, planologen, ingenieurs, verkeerskundigen en ecologen. Alle aspecten komen aan bod in onze advisering om het gebied (weer) toekomst te geven:

 • financiële haalbaarheid
 • planologische haalbaarheid
 • bodemsanering
 • verkeersontsluiting en parkeren
 • groen en speelvoorzieningen
 • riolering en open water
 • stedenbouw en landschap
 • procedure- en procesmanagement
 • cultuur
 • bouwplanning en logistiek
 • toezicht en directievoering