Stedelijk waterbeheer

Stedelijke waterhuishouding is een vakgebied dat volop in beweging is. Vele disciplines moeten samenwerken om tot een evenwichtig en doelmatig beheer van het water in stedelijk gebied te komen. Graag denkt Witteveen+Bos mee over het vinden van oplossingen in bestaand en nieuw stedelijk gebied. En hoewel het geen doel op zich is, gaan wij daarbij innovaties zeker niet uit de weg.

Wij zijn één van de toonaangevende partijen waar het gaat om het concretiseren van doelmatig beheer. We kiezen voor een doelgerichte en praktische benadering waarbij vanuit de vakinhoud wordt geredeneerd. Dit altijd met oog voor en begrip van alle andere bijkomende aspecten zoals wet- en regelgeving en de soms politieke context waarin besluiten genomen moeten worden.

Wij bieden een team van deskundigen op het gebied van geohydrologie, modellering van watersystemen, ontwerp van systemen, meten en monitoren, procesmanagement en planvorming, dat beschikt over ruime nationale en internationale ervaring met elk aspect van het stedelijk waterbeheer.