Ruimtelijke ontwikkeling

Witteveen+Bos begeleidt opdrachtgevers bij het tot ontwikkeling brengen van ruimtelijke plannen en het opstelllen van ruimtelijke visies. Wij leveren de concrete planologische en ruimtelijk juridische kennis die nodig is om projecten te realiseren. Zo helpen wij onze opdrachtgevers hun ambities voor gebiedsontwikkeling en vernieuwend ruimtelijk beleid waar te maken.

Uitgangspunt van onze advisering is het gegeven dat uiteindelijk elke ruimtelijke ontwikkeling planologisch verankerd moet worden. De spelregels hiervoor zijn duidelijk. Wij kennen de spelregels en kunnen in elke fase van een gebiedsontwikkeling een inschatting maken van de kansen en risico's. Wij combineren daarbij onze kennis van de spelregels met onze inhoudelijke kennis op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, natuur, water, bodem, verkeer, planeconomie, enzovoort. Hierdoor ontstaat vroegtijdig inzicht in de risico's en belemmeringen voor de beoogde ontwikkeling. Onze advisering kenmerkt zich door een nauwe samenwerking tussen planologen, bestuurs- en milieurechtjuristen en milieu- en technisch specialisten, waardoor wij altijd een afgewogen advies of product leveren.