1 2 3 4 5

Risicomanagement

Civieltechnische projecten zijn vaak complexe projecten. Bij veel projecten gaat het niet alleen om het technische ontwerp, maar ook om inpassing in de omgeving, politieke en maatschappelijke doelstellingen en financiële aspecten. De ontwikkeling en realisatie van het project is daardoor vaak een langdurige en complexe procedure, waarbij veel informatie moet worden uitgewisseld en op diverse momenten besluiten moeten worden genomen.

Gedurende dit hele proces moeten besluiten vaak worden genomen zonder dat op dat moment alle gegevens beschikbaar zijn of alle consequenties kunnen worden overzien. Onjuiste besluiten kunnen leiden tot ongewenste of onverwachte situaties waardoor het project wordt vertraagd, duurder wordt dan voorzien of niet meer kan voldoen aan de vooropgestelde doelstellingen.

Risicomanagement is een hulpmiddel om in een vroegtijdig stadium te inventariseren waar problemen kunnen ontstaan, wat de gevolgen kunnen zijn en wat kan worden gedaan om dit te voorkomen. Op deze manier ontstaat een beter beeld van de onzekerheden en kunnen de juiste beslissingen op het juiste moment worden genomen. Risicomanagement draagt hierdoor bij aan een betere beheersing van het project, inclusief de kosten en de planning.

Witteveen+Bos benadert de uitvoering van het risicomanagement bij projecten vanuit een sterke inhoudelijke vakkennis. Wij adviseren onze opdrachtgevers bij de volgende onderwerpen op het gebied van risicomanagement:

  • het uitvoeren van risicoinventarisaties
  • risicobeheersing in projecten door uitvoering en evaluatie van beheersmaatregelen
  • het implementeren van risicomanagement bij (project)organisaties
  • het kwantificeren van onzekerheden en het verwerken ervan in probabilistische planningen en kostenramingen