Railinfrastructuur

Spoor is een hoogwaardig vervoersysteem, dat dankzij het eigen spoornet onafhankelijk is. Spoorontwerpen vragen om zeer specialistische kennis van treinexploitatie, infrastructuur, baan- en spoorbouw, bovenleiding, treinbeveiliging en projectmanagement.

Onder de naam Railinfra Solutions werkt Witteveen+Bos samen met Royal Haskoning en DB International, de Duitse specialist op het gebied van railinfrastructuur in Duitsland en internationaal. Op basis van de gebundelde kennis en expertise biedt de organisatie integrale oplossingen op het terrein van railinfrastructuur. Met een vierde partij, Verebus engineering, is een exclusief samenwerkingsverband afgesproken op het vlak van treinbeveiliging.

Kenmerkend voor de benadering van Railinfra Solutions is allereerst de multidisciplinaire aanpak. Daarnaast is er ruime aandacht voor de inbedding van de projecten in de omgeving, ook wel omgevingsmanagement genoemd. De deskundigheid van Witteveen+Bos en Royal Haskoning op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, stedenbouw en milieubeleid stelt Railinfra Solutions in staat die omgeving in ieder spoorproject en in ieder advies mee te nemen. Bovendien brengt DB International ruime internationale expertise met zich mee voor toekomstige investeringen als ERTMS en 25kV bovenleidingspanning.