1 2 3 4 5

Organisatieadvies en trainingen

Onze organisatieadviezen zijn volledig gericht op instellingen en bedrijven die actief zijn binnen onze werkgebieden: water, infrastructuur, milieu en bouw. Voor hen combineren wij inhoudelijke kennis van deze werkterreinen met onze kennis van management en organisatie. Dit samengaan van specialismen leidt tot een integrale benadering van onze opdrachten en resulteert in organisatieadviezen en trainingen, die volledig afgestemd zijn op de vraag van onze opdrachtgevers. Daarbij gaan wij ook uit van de maatschappelijke, bestuurlijke en praktische context waarbinnen onze relaties functioneren. Wij houden ons onder meer bezig met:

  • doorlichten werkprocessen
  • training projectmatig werken en projectmanagement
  • coaching projectleiders, programma- en procesmanagers