Ondergrondse infrastructuur

Vlaanderen is een dichtbebouwde regio en raakt steeds voller. Het wordt moeilijker om nieuwe infrastructuur te combineren met de wensen van de politiek en omwonenden. Hierdoor neemt de vraag toe naar ondergrondse oplossingen voor verkeer en nutsvoorzieningen. Ook uit oogpunt van betrouwbaarheid en omgevingskwaliteit wordt er bij infrastructurele werken steeds vaker voor ondergronds bouwen gekozen. Witteveen+Bos heeft een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkeling geleverd, bijvoorbeeld door onze betrokkenheid bij vrijwel alle recent geboorde tunnels in Nederland.

Belangrijk uitgangspunt bij ondergronds bouwen is de mate waarin constructie, grondwater en ondergrond elkaar beïnvloeden. Ook de zorg voor de kwetsbare omgeving en stedelijke complexiteit vragen veel aandacht. Witteveen+Bos is toonaangevend op het gebied van ondergronds bouwen en heeft veel ervaring met het uitvoeren van ondergrondse bouwprojecten, juist in moeilijke omstandigheden. Of het nu een planstudie of een detailontwerp betreft, een project van bescheiden omvang of juist een megaproject in een complexe omgeving: wij hebben de kennis en de mensen in huis om ingewikkelde vraagstukken terug te brengen tot de essentie en een project succesvol te realiseren.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit onze voortdurend groeiende expertise op het gebied van boortunneltechniek, zettingsrisicomanagement en contractvorming. Een project waar al deze kennis samen kwam is de Hubertustunnel in Den Haag. Die tunnel, met een lengte van ruim 1500 meter, is de eerste tunnel in Nederland die onder bestaande gebouwen is geboord. Dankzij de inzet van Witteveen+Bos is deze autotunnel met twee aparte kokers snel en probleemloos gerealiseerd.