Omgevingsbeleid

Het milieubeleid is aan het veranderen. De relatie met de ruimtelijke ordening en mobiliteit krijgt meer aandacht. Dit stelt hogere eisen aan de kwaliteit van ruimtelijke uitvoeringsplannen bij gebiedsontwikkelingen. Omgevingsbeleid heeft meerwaarde als de doelen concreet en tastbaar zijn. Daarnaast is het van belang duidelijk te zijn over de wijze waarop in concrete gevallen afwegingen zullen worden gemaakt.

Dit vraagt veel aandacht voor de communicatie met andere beleidsvelden, het bestuur en externe partners. In projecten organiseren wij communicatiemomenten met al deze partijen, waarbij het streven naar een goede balans tussen aandacht voor het proces en de inhoud centraal staat.