Home > Nieuws > Archief

Nieuws
Archief

Archief

1 2 3 4 5 >

Oplossingen voor fileleed rond Kortrijk (18-09-2017)

In opdracht van het Belgische Agentschap Wegen en Verkeer gaat Witteveen+Bos werken aan het verbeteren van de verkeersknooppunten bij Kortrijk. De opdracht werd aan Witteveen+Bos en partner TML (Transport & Mobility Leuven) gegund op basis van de juiste

Witteveen+Bos behaalt over 2015 groei in omzet en personeel (15-03-2016)

De omzet van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos N.V. is gestegen van 119 miljoen euro in 2014 naar 130 miljoen euro in 2015. Ook het personeelsbestand groeide: in 2015 werd de magische grens van 1.000 medewerkers gepasseerd en aan het einde van het jaar stond de teller op

Afvalwaterstromen bij afvalverwerking en tank cleaning (22-10-2015)

Witteveen+Bos voert een studieopdracht uit naar de beheersing van de afvalwaterstromen in de afvalverwerkings- en tankcleaningsector. Het gaat om een evaluatie van de volledige verwerkingsketen van het afvalwater in deze sector in Vlaanderen. De studie wordt uitgevoerd samen met

Overstromingsmaatregelen haven Blankenberge (01-10-2015)

De Belgische kustlijn dient beschermd te worden tegen overstromingen en klimaatverandering. Hiervoor is in 2009 het Masterplan Kustveiligheid vastgelegd. De kust wordt hierbij beschermd tot 2050. Als basisveiligheid wordt een 1000-jarige storm vooropgesteld. De noodzakelijke

Verhoogde rotonde Haandorp (30-09-2015)

Op 21 september 2015 werd de verhoogde rotonde Haandorp in Beveren officieel in gebruik genomen. Daarmee worden de drukke verkeersstromen in de Waaslandhaven in goede banen geleid. Dit icoonproject omvat onder meer drie bruggen, twee fietstunnels en een ecotunnel.

Bodemenergie: kansenkaart voor Antwerpen (14-09-2015)

De stad Antwerpen heeft de ambitieuze doelstelling om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. Duurzame energiebronnen en warmtenetwerken vormen voor de stad een van de hoekstenen van de transitie naar een duurzame stad. De stad onderzoekt de mogelijkheden en promoot actief de

Asset Management voor 35 bruggen in Gent (01-09-2015)

Begin 2014 werd Witteveen+Bos Belgium aangesteld voor de inspectie van 35 bruggen in Gent. De opdrachtgever is Farys, een maatschappij die instaat voor onder andere het beheer en onderhoud van de bruggen te Gent. Medio 2014 was een groot deel van de bruggen geïnspecteerd. De

Industriële lozing afvalwater: evenwichtsoefening tussen milieu en rechtszekerheid (19-08-2015)

De lozing van bedrijfsafvalwater is gebonden aan algemene en sectorale lozingsvoorwaarden. In de praktijk wordt de lozing vooral via de milieuvergunning gereguleerd. Hierbij is de laatste jaren de aandacht voornamelijk verschoven van algemene parameters - zoals CZV, BZV,

1 2 3 4 5 >