Milieuvergunningen

In Vlaanderen worden dagelijks 'hinderlijke' activiteiten gestart die invloed hebben op hun omgeving. Voor deze activiteiten zijn vergunningen nodig, vaak zelfs meerdere. Een vergunning geeft toestemming op grond van een wet of regel om een activiteit op een bepaalde manier te mogen ontplooien. Het verkrijgen van vergunningen ligt vaak op het kritische pad. Als het vergunningenproces niet goed gaat kan dit grote (financiële) gevolgen hebben. Het is dan ook belangrijk om alle vergunningen goed en tijdig aan te vragen en vooral ook het overzicht te bewaren en termijnen te bewaken. Daarnaast verlangt de maatschappij inzicht en inspraak zodat vergunningsprocedures zorgvuldig moeten worden voorbereid en uitgevoerd. Witteveen+Bos heeft specialisten in huis op het gebied van vergunningen en planbegeleiding, die zowel de initiatiefnemers ondersteunen bij het aanvragen van vergunningen, als de overheid ondersteunt bij het verlenen daarvan. Onder planbegeleiding verstaan wij het begeleiden en aanvragen van alle vergunningen voor een plan, zoals ontwerp en realisatie van infrastructuur, een veranderen van een inrichting, een herinrichting van een gebied, enzovoorts.

Specialisten in vergunningen

Het aanvragen van vergunningen en bewaken van dit proces is en blijft door de veranderende regels complex. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren beschikken wij over uiteenlopende deskundigheid op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, bestuurlijk juridische vraagstukken en bovenal het vermogen samen te werken. Typerend voor Witteveen+Bos is de multidisciplinaire projectaanpak en onze specialisten in vergunningen zijn daar in veel gevallen bij betrokken.