Landaanwinning

De Tweede Maasvlakte in Nederland, Federation Island Sochi in de Zwarte Zee, eilanden in de Kaspische Zee voor oliewinning: overal ter wereld wordt nieuw land uit zee gewonnen. Bij veel van deze uitdagende en inspirerende projecten is Witteveen+Bos betrokken. Deze landaanwinningprojecten vragen om een integrale aanpak die meerdere specialismen bij elkaar brengt: van kustwaterbouw tot geotechniek, van hydrodynamische modellering tot water management.

Wij zijn bij uitstek het ingenieursbureau dat deze specialismen weet samen te brengen. Een goede afstemming van de betrokken vakgebieden leidt naar onze mening tot een optimale projectrealisatie.

Wij adviseren onze klanten bij:

  • de locatiekeuze
  • de veiligheids- en beschermingsfilosofie
  • het maken van het ontwerp, van concept tot en met uitvoeringstekeningen
  • het juiste materiaalgebruik
  • de meest economische uitvoeringstechnieken
  • het in kaart brengen van invloeden op de omgeving
  • het opstellen van een kostenraming
  • het onderzoeken van de haalbaarheid
  • de aanbesteding van het werk en de begeleiding van de uitvoering