Kust- en oeverwerken

Binnen het specialisme kusten en oeverwerken houdt Witteveen+Bos zich bezig met het ontwerpen van natte waterbouwkundige werken zoals golfbrekers, havendammen, kustverdediging, bodem- en oeverbescherming en dijkbekleding. Onze ontwerpen bevinden zich op de grens van water en land en dienen bestand te zijn tegen hoge golven, hoge waterstanden of hoge stroomsnelheden. Ons doel is om duurzaam en 'fit for purpose' te ontwerpen, gebruikmakend van de nieuwste inzichten, technieken en materialen en rekening houdend met de specifieke eisen en wensen van onze opdrachtgevers. Belangrijk hierbij is dat wij ons ook verdiepen in de uitvoerbaarheid. Wij hebben ervaring met diverse ontwerpmethodieken en contractvormen, van traditioneel tot design and construct met systeemgerichte contractbeheersing.

Omdat de constructies die we ontwerpen vaak een onderdeel zijn van een groter en complexer project, werken we regelmatig in multidisciplinaire projectteams. Hierdoor zijn onze specialisten uitstekend in staat zich in te leven in aanverwante specialismen, zoals economie, ecologie, recht en planologie.