Informatietechnologie

Informatietechnologie wordt toegepast in projecten binnen alle werkterreinen van Witteveen+Bos en spitst zich toe op de automatisering van technische processen (procesautomatisering), het beheersen van complexe en vaak technische informatiestromen (informatiemanagement) en het verwerken van ruimtelijke informatie in Geografische Informatiesystemen (GIS).

Wij combineren de kennis en ervaring van waterprocessen om procesautomatisering optimaal in te zetten.  We adviseren waterbeheerders over de inzet, ontwikkeling en beheer van informatie, informatiesystemen en de technische ICT infrastructuur. De bundeling van IT-kennis en de kennis van waterbeheer wordt door hydroinformaticaprojecten gerealiseerd.

Wij werken aan projecten op verschillende gebieden:

  • projecten met een strategisch karakter waarbij de organisatievraag en de inzet van automatiseringssystemen voor de nabije toekomst op elkaar worden afgestemd. Het resultaat is een blauwdruk van de ICT voor de komende jaren met een bijbehorend activiteitenplan
  • ontwerpen van uniforme functionele en technische specificaties van systemen. Daarmee kunnen bouwprojecten eenvoudiger worden aangestuurd en ontstaat een uniforme automatiseringssituatie
  • projecten die verband houden met de bouw van objecten en met specifieke ICT applicaties. Dat kan in de vorm van uitvoeringsbegeleiding of de realisatie van applicaties als verlengstuk van onze advisering
  • proces- en projectmanagement