Industriewater

Kostenbesparingen, hergebruik, nieuwe wetgeving en milieueisen. Daarin vinden veel projecten op het gebied van industriewater hun oorsprong. Die projecten lopen inhoudelijk sterk uiteen want industrieel proces- en afvalwater is even divers als de industrie zelf. Witteveen+Bos kiest daarom voor een praktische en pragmatische benadering van iedere afzonderlijke opdracht. Die benadering combineren we met het gebruik van nieuwe technieken. Ook flexibiliteit en een nauwe samenwerking met de opdrachtgever zijn cruciaal.

Belangrijk voor onze praktijkervaring is het ontwerpen en bedrijven van pilot plants (proeffabrieken) voor afvalwaterzuivering, proceswaterbereiding en waterhergebruik. Hoezeer innovatie en praktijkervaring samengaan, blijkt ook uit onze unieke kennis van het ontwateringsgedrag van slib, een van de reststoffen bij afvalwaterbehandeling. Ook procesbegeleiding, procesoptimalisatie, haalbaarheidsstudies, ontwikkeling van nieuwe technieken, hergebruik van water en grondstoffen zijn belangrijke adviesgebieden.