Hydrodynamica en morfologie

Hydrodynamica en morfologie houdt zich bezig met de numerieke modellering van golven, getij en stroming.

Witteveen+Bos adviseert opdrachtgevers in binnen- en buitenland op het gebied van:

  • golven, stroming, getij, windopzet, golfoverslag, hoogwaterafvoeren, downtime studies
  • morfologie (zoals het effect van een ingreep in de rivier op de bodemligging of de interactie tussen onderzeese pijpleidingen en de zeebodem)
  • zoet water/zout water, koelwater, olieverspreiding
  • zowel kwantitatief (numerieke modellen) als kwalitatief (expert opinions)
  • statistische analyses (extreme-waarden-analyse en morfostochastiek)