Herontwikkeling en herinrichting

Steeds frequenter worden gebieden herontwikkeld of heringericht, op kleine én op grote schaal. De aanleiding is veelal verschillend, zoals: woningen die niet meer voldoen aan de huidige eisen, bedrijfsterreinen die niet meer verkocht of verhuurd kunnen worden, verpaupering en (sociale) onveiligheid, boven- en ondergrondse infrastructuur die aan vervanging toe is. Vaak zijn het complexe en daarom uitdagende projecten. Er zijn doorgaans veel stakeholders (zoals de gemeente, vastgoedeigenaren, bewoners, werknemers), er is sprake van een ingewikkelde planning en logistiek en het is vaak moeilijk om de financiering rond te krijgen.

Witteveen+Bos Belgium kan ondersteunen bij het voorbereiden en uitvoeren van herontwikkelingen en herinrichtingen. Wij stellen daarvoor een projectteam samen met economen, planologen, ingenieurs, verkeerskundigen en ecologen. Financiële haalbaarheid, bodemsanering, verkeersontsluiting en parkeren, groen en speelvoorzieningen, riolering en open water, stedenbouw en landschap, cultuur, bouwplanning en logistiek, toezicht en directievoering: alle aspecten kunnen aan bod in onze advisering om het gebied weer toekomst te geven.