Havens en scheepvaartwegen

Witteveen+Bos adviseert haar klanten op het gebied van havens en scheepvaartwegen. Onze doelstelling: het op een hoogwaardige, adequate en efficiënte wijze voorbereiden, managen en begeleiden van de aanleg en de ontwikkeling van havens en scheepvaartwegen. Wij onderscheiden ons op het gebied van:

  • havenontwikkeling: strategische adviezen, transporteconomie, masterplanning, financiële en economische haalbaarheid
  • haveninfrastructuur: kademuren, steigerconstructies, landaanwinning en overige infrastructuur voor zee- en binnenvaartterminals en jachthavens
  • scheepvaartwegen: nautische adviezen (inclusief knelpuntanalyses) ten behoeve van haventoegangskanalen, binnenvaarwegen, sluizen, bruggen, wachtplaatsen en overige infrastructuur

Onze buitenlandse projecten spelen zich onder andere af in Zuidoost-Azië, Oost-Europa, Kazachstan, Rusland, Turkije en de Cariben. In Nederland adviseren wij alle gerenommeerde havens.

Onze klanten zijn havenautoriteiten, aannemers, olie- en gasbedrijven, internationale financieringsinstellingen (zoals EC, EBRD, ADB, WB, Europeaid) en andere publieke en private partijen. Wij nemen deel in de maritiem georiënteerde stichtingen Amsterdam Port Consultants en Rotterdam Maritime Group. Ook zijn wij actief in PIANC-commissies en CUR-commissies.