1 2 3 4 5

Grondzaken

Voor de realisatie van civiel-, milieu,- bouw- en verkeerstechnische werken is vaak een inbreuk op particuliere eigendom nodig. Dit kan variƫren van de verplichting van de grondeigenaar een werk op zijn terrein te dulden, tot aan algehele onteigening. Dit wordt opgelegd door een overheid.

De juridische instrumenten die een overheid hierbij inzet, kunnen verschillen. In alle gevallen is de noodzaak van het aan te leggen werk leidend. Zo zal de aanleg van een rioolwaterzuiveringsinstallatie bijvoorbeeld leiden tot een al dan niet vrijwillige eigendomsoverdracht van het onroerend goed. Bij transportleidingen is deze eigendomsoverdracht doorgaans niet noodzakelijk. De overheid kan dan besluiten tot het aangaan van een overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal.

Witteveen+Bos houdt zich bezig met de juridische voorbereidingen die nodig zijn om bijvoorbeeld civieltechnische werken te kunnen uitvoeren op particulier eigendom.