1 2 3 4 5

Geodesie

De geodetische adviseurs van Witteveen+Bos houden zich bezig met het verzamelen van geografische informatie en het adviseren over geodetische werkzaamheden in binnen- en buitenland. De geografische informatie wordt in de ontwerp- en besteksfase op een geavanceerde manier verzameld, gecontroleerd en geactualiseerd. Ook in de uitvoeringsfase kunnen wij een belangrijke rol vervullen bij het inmeten en uitzetten van kunstwerken, leidingen en waterlopen. Daarnaast kunnen wij omliggende bebouwing monitoren en revisiemetingen uitvoeren.

Door onze brede inzetbaarheid, ruime ervaring, directe samenwerking en actieve betrokkenheid bij projecten kunnen wij maatwerk leveren en voor alle geodetische vragen een goede oplossing bieden. Onze ervaren landmeters en tekenaars zijn uitstekend in staat om een betrouwbaar product met een hoge kwaliteit te leveren.