Geluid en trillingen

De kwaliteit van onze leefomgeving wordt voor een groot deel bepaald door geluid en geluidhinder van onder meer industrie, infrastructuur en bedrijvigheid. Witteveen+Bos adviseert actief over hoe geluidsoverlast te voorkomen. Zo voeren wij studies uit naar geluid van en geluidspreventie bij industrie, infrastructuur en recreatie. Onze adviezen maken vaak deel uit van integrale projecten, zoals milieueffectrapportages, vergunningen of ruimtelijke plannen.

Geavanceerde techniek speelt binnen dit werkgebied een grote rol. Illustratief zijn de prognosemodellen waarmee wij ook in zeer complexe situaties een beeld kunnen geven van een te verwachten akoestische situatie en de effecten van geluidsreducerende maatregelen. Wij werken nauw samen met onze opdrachtgevers, waaronder bedrijven, overheden op alle niveaus, stedenbouwkundige- en verkeerskundige adviesbureaus en projectontwikkelaars.