1 2 3

Ecologie

Onze ecologen hebben ruime ervaring met natuureffectrapportages in alle vormen. Onze deskundigheid richt zich onder andere op het vroegtijdig inventariseren van risico’s en op het voorkomen van knelpunten door het aandragen van praktische en betrouwbare oplossingen. Wij hebben kennis van alle soortengroepen en weten hoe deze soorten door bijvoorbeeld maatregelen, ruimtelijke ontwikkelingen of andere werkzaamheden beïnvloed worden.