Drinkwater

Voldoende en betrouwbaar drinkwater voor de wereldbevolking is één van de grootste uitdagingen van onze samenleving. Wij dragen ons steentje bij met uitdagende en grensverleggende drinkwaterprojecten in Europa, Azië en Afrika. Witteveen+Bos is toonaangevend op het gebied van drinkwaterproductie en wij lopen voorop met de toepassing van nieuwe technologieën en technieken, zoals membraantechnieken, UV-toepassing en geavanceerde filtratietechnieken.

Capaciteitsuitbreiding en verbetering van de zuivering zijn de sleutelwoorden voor de drinkwaterwereld. Optimalisatie van de bestaande processen en een optimale klantgerichtheid, kostenefficiëntie en milieu zijn daarbij kernbegrippen. In ons werk staat de praktijktoepassing van oorspronkelijke en nieuwe technologie voorop. Internationaal leveren wij een belangrijke bijdrage aan de drinkwatervoorziening door onze inzet in planvorming en ontwerp van drinkwaterproductie, transportstelsels en distributienetten. Voor ons zijn bijvoorbeeld Ghana, Indonesië en Kazachstan speerpuntlanden.

Wij adviseren opdrachtgevers in binnen- en buitenland bij:

  • strategiestudie naar de toekomstige inzet van productiemiddelen
  • ontwerp en bouwbegeleiding van productie en transportmiddelen
  • planvorming en implementatiebegeleiding bij toepassing van informatietechnologie
  • renovatie van pompstations en zuiveringsstappen
  • haalbaarheidsstudie, praktijkonderzoek en ontwerp voor verbeterde werking van primaire zuiveringen, spoelwater- en slibbehandeling