1 2 3 4

Cradle to Cradle®

De komende jaren zal er een overgang gaan plaatsvinden van een ‘fossiel tijdperk’ naar een ’duurzaam tijdperk’. Om aan onze duurzaamheiddoelstellingen te kunnen voldoen, waarbij een gezonde wereld wordt behouden voor toekomstige generaties, zal er meer nodig zijn dan efficiëntere systemen. Cradle to Cradle® is een benadering waarbij we effectieve nieuwe systemen ontwerpen die een positief effect hebben op onze omgeving. Anders dan voorheen wordt er naast de ecologische en sociaal maatschappelijke aspecten nadrukkelijk aandacht besteed aan de economische waarde die de toepassing van het concept biedt. Door een slim ontwerp kan afval worden gereduceerd en kunnen kosten worden bespaard ten opzichte van huidige processen.

Ruimtelijke omgeving

Voorheen werd bij het ontwerpen van de ruimtelijke omgeving vooral vanuit één functie gedacht. Later kwam aandacht voor de invloed op het milieu en de kwaliteit van de directe omgeving. Met efficiëntere materialen en ontwerpen werd getracht de negatieve impact op de omgeving te beperken. Desalniettemin gaat de aanleg van objecten in de ruimtelijke omgeving nog altijd ten koste van flora en fauna. De biodiversiteit neemt af en infrastructuur concurreert met de ruimtelijke inpassingen van andere functies als energieopwekking. Nu is de tijd gekomen waarin we verder kijken dan slechts efficiëntere systemen. We herontwerpen infrastructuur tot multifunctionele objecten waarbij wordt gewerkt aan een positieve ecologische voetafdruk.

Ontwerpers van de toekomst

Ingenieurs zijn de ontwerpers van de toekomst. Witteveen+Bos beschikt over gecertificeerde Cradle to Cradle® consultants die helpen bij het implementeren van dit ontwerpparadigma in projecten. Het gaat daarbij om het creëren van meerwaarde voor mensen, natuur en economie in de ruimtelijke inrichting. Producten kunnen al op een Cradle to Cradle® manier worden ontworpen en geproduceerd, maar op het schaalniveau van een gebied of een stad wordt de benadering nog weinig toegepast. Het ontwerpen van een goede ruimtelijke omgeving in plaats van een minder slechte, dat is de uitdaging waar Witteveen+Bos samen met opdrachtgevers voor staat. Werken aan methoden die het ‘upcyclen’ van gebieden mogelijk maken, is een kwestie van persoonlijk initiatief. Witteveen+Bos gaat dit initiatief graag aan, onderweg naar een Cradle to Cradle® gebouwde ruimtelijke omgeving.

De adviseurs van Witteveen+Bos helpen met het formuleren van ambities en strategie, het toepassen van tools en het realiseren van een project met een effectief resultaat. Wij denken met onze opdrachtgevers mee over hoogwaardige Cradle to Cradle® ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, ruimte, milieu en bouw.