1 2 3 4 5

Contracten en aanbesteden

Op het gebied van contracten in de bouwsector vinden grote veranderingen plaats. De komst van alternatieve contractvormen (zoals PPS, D&C en DBFM) en wijzigingen aan de Wet Overheidsopdrachten zorgt voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer voor een andere manier van werken. Ook op aanbestedingsgebied vinden ontwikkelingen plaats die tot gevolg hebben dat er steeds meer deskundigheid gevraagd wordt van de aanbesteder. Aanbesteden is ondertussen uitgegroeid tot een specialisme op zich.

De nieuwe contractvormen in samenhang met de ontwikkelingen op het gebied van aanbesteden vragen specifieke deskundigheid. Witteveen+Bos kan u adviseren op alle gebieden die hiermee samenhangen.

Het traject dat wij voor de opdrachtgevers in de bouw verzorgen bestaat in hoofdlijnen uit:

  • het bepalen van de uitbestedingsstrategie en de contracteringsstrategie
  • het kiezen van de juiste contractvorm
  • het opstellen van het contract (traditioneel, D&C, enzovoorts)
  • het opstellen van functionele specificaties
  • het (eventueel) implementeren van Systems Engineering
  • het adviseren over de aanbestedingsstrategie
  • het begeleiden van de (Europese) aanbestedingsprocedure

Daarnaast biedt Witteveen+Bos ondersteuning aan aannemers met betrekking tot D&C-contracten. Dit kan zowel in de aanbestedingsfase zijn als in de fase na gunning waarin het contract wordt uitgevoerd. Aannemers worden in dat geval geconfronteerd met werkzaamheden die bij traditionele contracten niet worden gevraagd.