1 2 3 4 5

Contractbewaking

In de bouwsector wordt naast de uitvoering van werken op basis van de verschillende typebestekken steeds vaker gebruik gemaakt van nieuwe contractvormen als D&C en DBFM. Witteveen+Bos heeft ruime ervaring op het gebied van diverse vormen van contractbewaking.

Directievoering en toezicht

Na een vaak lange voorbereidingsperiode is het zover: het project is aanbesteed en de uitvoering gaat beginnen. Het komt er nu op aan. De investeringskosten nemen in hoog tempo toe en problemen moeten snel en adequaat worden opgelost om te voorkomen dat het werk stagneert en de kosten daardoor oplopen.

Ondanks de opkomst van nieuwe contractvormen worden nog veel werken uitgevoerd op basis van typebestekken. In dit type contracten is tot een relatief hoog detailniveau het uit te voeren project beschreven en getekend (het bestek). De opdrachtgever heeft hierdoor de meeste invloed op het door hem gewenste technische en esthetische eindresultaat.

Om het gewenste resultaat te bereiken, kan de opdrachtgever een directievoerder aanstellen, die als onafhankelijke en deskundige partij de in het bestek contractueel overeengekomen uitgangspunten bewaakt. Denk hierbij aan aspecten als financiƫn, planning, kwaliteit, informatie en organisatie. Bij de start van een opdracht wordt vastgesteld hoe de specifieke eisen en wensen voor de opdracht worden ingevuld.

Systeemgerichte contractbeheersing (SCB)

In beginsel wordt er bij deze contractvormen van uitgegaan dat de opdrachtgever door middel van de vraagspecificatie(s) de kaders vormt waar binnen de opdrachtnemer zijn prestaties vervolgens zoveel mogelijk zelfstandig moet kunnen uitvoeren. Ingrijpen in dat proces door de opdrachtgever, daar waar dat niet strikt noodzakelijk is, leidt tot verstoringen in het proces die bovendien tot verschuiving van verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer naar de opdrachtgever kan leiden. Samen met de intrede van Systems Engineering vragen nieuwe contractvormen om een andere wijze van contractbewaking.

Systeemgerichte contractbeheersing geeft invulling aan deze veranderde behoefte. De methodiek van Systeemgerichte Contractbeheersing is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • kwaliteitsmanagement door de opdrachtnemer
  • beheersing op afstand door de (vertegenwoordiger) van de opdrachtgever middels een mix van systeem, proces- en producttoetsen en risicogestuurd toetsen

Witteveen+Bos adviseert opdrachtgevers bij het toepassen van deze methodiek en de ontwikkeling van een toetsingsstrategie. Wij verzorgen onder meer de volgende werkzaamheden:

  • het uitvoeren van risicoanalyses en opstellen van contractbeheersings- en toetsingsplannen
  • het beoordelen van documenten (toetsing en acceptatie)
  • het uitvoeren van systeem, proces- en producttoetsingen
  • het adviseren over het behoud van de optimale balans in contractbeheersing