1 2 3 4 5

Bouwkosten

Witteveen+Bos is gespecialiseerd in het opstellen van bouwkostenramingen, investeringsramingen en grondexploitaties in het brede vakgebied van de civiele techniek en bouwkunde. Wij treden in binnen- en buitenland op als kostenadviseur voor projecten die in een vroeg projectstadium verkeren, hierin adviseren wij de opdrachtgever in het ontwerpproces om tot een kostenoptimaal ontwerp te kunnen komen of weloverwogen keuze te kunnen maken tussen alternatieven. Gedurende de ontwerpfase worden de ramingen verder uitgewerkt. Tijdens de contractfase kan desgewenst de inschrijving worden beoordeeld voor een gunningsadvies. Ook tijdens de uitvoering ondersteunt Witteveen+Bos diverse opdrachtgevers bij meer- minderwerk onderhandelingen of (financiƫle) geschillen.

Onze bouwkostendeskundigen geven kostenadviezen over onder andere:

 • haalbaarheidsstudies
 • variantenvergelijkingen
 • levenscyclusberekeningen
 • budgetramingen

Hulpmiddelen en zelfontwikkelde tools zijn onder andere:

 • Standaard Systematiek voor Kostenramingen in de Grond- Weg en Waterbouw (SSK en PRI)
 • kostenmodel parkeergarages
 • (grond)exploitatiemodellen
 • kostenmodel riolering
 • kosten informatie systeem
 • deterministische/probabilistische ramingen
 • gunningsadviezen
 • claimafhandelingen
 • budgetbewaking