Bodemgebruik en ondergrond

Onze bodemdeskundigen houden zich bezig met advisering op het gebied van bodemsanering, bodemkwaliteit en duurzaam gebruik van de ondergrond. Kernpunt hierbij is dat wij de relatie tussen beoogd gebruik van de bodem en duurzame oplossingen centraal stellen. Onze advisering heeft ook betrekking op gevaarlijk afval en waterbodems. Wij adviseren veelal op het grensvlak met andere disciplines, zoals locatie- en gebiedsontwikkeling en integraal waterbeheer.

Projecten worden uitgevoerd voor bedrijven zowel als overheden, waarbij het zwaartepunt op complexe en integrale projecten ligt.