1 2 3 4 5

Beheer en instandhouding

Constructies zijn belangrijke schakels in de infrastructuur en vertegenwoordigen hoge investeringen. Het (tijdelijk) niet functioneren kan dan ook grote gevolg- en herstelkosten met zich meebrengen. Ondanks dat constructies ontworpen worden om tijdens de levensduur aan de functie-eisen te voldoen, blijkt dat in de loop van de tijd de kwaliteit van de constructie afneemt door gebruik en veroudering. De kans op storingen neemt toe en de veiligheid en betrouwbaarheid worden minder. Goed beheer kan veel problemen voorkomen en is belangrijk om aan de juridische aansprakelijkheid van de beheerder te voldoen. Daarnaast is er steeds meer behoefte aan functioneel beheer. Een belangrijke taak is daarbij de onderbouwing van de benodigde budgetten middels onderhoudsconcepten, beheerplannen en instandhoudingsbeleidsadviezen.

Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in de diverse facetten binnen het beheer. Door de bundeling van technische en beleidsmatige kennis en ervaring kunnen wij hier op een breed vlak onze opdrachtgevers bijstaan. Wij concentreren ons niet op deeltaken, maar op het integrale product.