Baggeren

Baggeren is door de jaren heen steeds belangrijker geworden als gevolg van de toenemende druk op het ruimtegebruik, schaalvergroting in de transportwereld en het nastreven van een schoner milieu. Het is een onderdeel van de waterbouwkunde dat onlosmakelijk is verbonden met de werkzaamheden van Witteveen+Bos.

Baggeren is een belangrijke schakel in de geïntegreerde projecten die Witteveen+Bos uitvoert. Of het nu gaat om landaanwinning, havenuitbreiding, waterbodemsanering of zandwinput, baggeren is de belangrijkste activiteit om een dergelijk project te doen slagen.

Wij adviseren onze opdrachtgevers over het hele projecttraject: van planvorming, masterplannen, surveys en haalbaarheidsstudies tot en met ontwerpen, contractvorming en uitvoeringsbegeleiding en evaluatie. Opdrachtgevers zijn zowel overheden als het bedrijfsleven. Ook aannemers maken gebruik van onze kennis om hen bijvoorbeeld in design and construct-contracten te ondersteunen in vooral het ontwerptraject.