Afvalwater

Ons werk op afvalwatergebied omvat het hele ontwikkelingstraject van transport- en zuiveringssystemen. Wij werken aan:

  • strategische keuzes en haalbaarheidsstudies
  • ontwerp en begeleiding van realisatie
  • begeleiding van contractvorming
  • toegepast onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieĆ«n
  • training en praktijkbegeleiding


In aard en omvang verschillen onze projecten sterk. Naast grote realisatietrajecten werken wij ook aan studies en onderzoeken.