Afvalstoffen en materialenbeheer

Op het gebied van afvalstoffen is Witteveen+Bos actief op vlak van de ontwikkeling van containerparken, inzamelingsprojecten, kringloopbedrijven, bedrijfsprocessen en logistiek. Hoezeer deze projecten naar omvang uiteen kunnen lopen, blijkt uit de containerparken, die variëren van een eenvoudige gelijkvloerse containerpark voor drie afvalcomponenten tot een netwerk van zes containerparken voor meer dan twintig afvalcomponenten.

Een belangrijk onderdeel van het ontwikkeltraject wordt gevormd door de voorstudie: eerst worden logistieke capaciteitsberekeningen gemaakt. Pas daarna worden passende ontwerpen gebaseerd op de capaciteitsberekeningen gemaakt. Onze opdrachten hebben betrekking op alle onderdelen van het ontwikkelingstraject, van voorstudie tot realisatie inclusief vergunningen en bijbehorende milieutechnische onderzoeken.

In het buitenland zijn wij vooral actief in Oost-Europa, het Caribisch gebied en Indonesië. Hier werken wij onder meer aan het doorlichten van gemeentelijke inzameldiensten, het invoeren van verbeteringsmaatregelen en pilot-projecten op het gebied van afvalverwerkende apparatuur. Ook werken wij aan de verbetering van stortplaatsen in het buitenland. In Oost-Europa (Tsjechië, Roemenië) gaat het vooral om ondersteuning van regeringen bij het invoeren van Europese richtlijnen (Verpakkingsrichtlijn, Wit- en bruingoedrichtlijn).